click here for English text: 

Muziek gravure en editie

Met alle programma’s die op de markt zijn voor muziektekstverwerking, lijkt het alsof iedereen een partituur kan uittikken. Niets is minder waar!

Nota bene  kwaliteit

Het maken van een goede partituur of orkestpartijen is veel meer dan “gewoon uittikken”. Om te beginnen is het monnikenwerk, waarbij de goede kwaliteit van het te maken notenmateriaal op de eerste plaats komt.

Nota bene  helderheid

Daarnaast streef ik naar een duidelijke en rustige lay-out.
Huidige programma’s voor muziektekstverwerking als Finale en Sibelius hebben een standaardopmaak die een redelijk notenbeeld geeft, maar de ‘finishing touch’ ontbreekt.
Mijn streven: heldere en evenwichtige lay-out die in balans is met de muziek.

Nota bene  bruikbaarheid

Uiteraard hou ik rekening met de bruikbaarheid van het materiaal: musici mogen niet gehinderd worden tijdens het spel.
Het scheelt veel ergernis en repetitietijd wanneer het materiaal praktisch is en prettig leesbaar!

Nota bene  desktop publishing

Wanneer u een uitgave wilt maken, kan ik voor u de opmaak van het complete binnenwerk verzorgen: opmaak van omslag, titelpagina, voorwoord, inhoud, et cetera.

Nota bene  in de praktijk

Hieronder ziet u het verschil tussen de standaard-layout van Finale en de opmaak van Nota bene.

Standaard opmaak in Finale:
Default layout in Finale:


Opmaak van Nota bene:
Layout by Nota bene:


Hier een aantal voorbeelden van voltooide projecten:
Some examples of past projects:


Music engraving and editing

Nowadays we can choose from a large number of music editing programs for the computer. People think you only need to be a bit handy to type out a score. But that’s not true!

Nota bene  quality

To produce work of high quality standard there’s more to it than just “typing out” the notes. In the first place it requires a lot of accurateness and patience to guarantee the best correct work.

Nota bene  legibility

Almost as important as the right notes is a clear and steady layout of the score.
Modern music processing programs have a default layout that result in a kind of ‘digital’ look: rigid and lacking any musicality.
My aim: clear and even layout in balance with the musical text.

Nota bene  usefulness

It needs no explanation that the materials need to be practical for the musician: he cannot be bothered by the score or the part while playing.
Remember how much time and annoyance you can save by playing from practical materials of good quality that are easy to read!

Nota bene  desktop publishing

I can make your edition complete! I can do the formatting of the cover, the title page, preface, table of contents, et cetera.

Nota bene  practically

Above you can see the difference between the default layout in Finale, and the appearance of Nota bene material.