click here for English text: 

Algemeen

Nota bene is een klein bureau dat zich specialiseert in het digitaal ‘zetten’ van partituren en ander notenmateriaal. Meestal gebeurt dat in opdracht van een orkest of ensemble dat een werk wil uitvoeren dat niet is uitgegeven. Dat kan een oud werk zijn, dat als handschrift is overgeleverd, maar ook een nieuw geschreven of gearrangeerde compositie.

Daarnaast kunt u Nota bene ook benaderen voor het schrijven van een programmatoelichting of voor een concertinleiding.

Nota bene  muziekgravure

 • leesbaar = speelbaar!
 • accuraat & betrouwbaar
 • voor transcriptie van manuscript naar partituur
 • voor het omzetten van oude druk naar moderne muziekeditie
 • getrouwe transcriptie waarbij het originele notenbeeld zoveel mogelijk behouden blijft
 • ook voor het redigeren en drukklaar maken van uw muziekeditie

Zie Portfolio Muziek

Nota bene  ervaring

 • ruim 20 jaar werkervaring
 • ervaring met manuscripten en vroege drukken van renaissance, barok tot heden

Nota bene  tekstschrijven

 • artikelen over muziek
 • programmatoelichtingen

Zie Portfolio Teksten


General information

Nota bene is a small company that specializes in digital engraving of music, scores and other materials. Nota bene mostly works for orchestras or ensembles that are planning to perform a work of which no (modern) edition exists. That could either be early music in manuscript form, but it can also be a newly written or arranged composition.

Nota bene also writes program leaflets and gives introductions to concerts, but only in the Dutch language.

Nota bene  music engraving

 • easy reading makes easy performing!
 • accurate & reliable
 • for transcription from manuscript to score
 • for transferring from old print to modern music edition
 • faithful transcription, staying close to the original image
 • also for editing and preparing your music edition

See Portfolio Music

Nota bene  experience

 • more than 20 year of practice
 • experience with manuscripts and early prints from Renaissance, Baroque to contemporary music

Nota bene  copywriting

 • articles about music
 • program booklets

See Portfolio Texts