click here for English text: 

Dieterich Buxtehude Gesellschaft

Op de website van het Internationale Dieterich Buxtehude Gesellschaft vindt u een pagina waar u gratis partituren en/of orkestmateriaal (vervaardigd door Nota bene) van een groot aantal cantates kunt downloaden.

Dieterich Buxtehude Gesellschaft : downloads


Ton Koopman en The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

De websites van Ton Koopman en The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

Ton Koopman

The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir


History of Music Printing

Een interessante (Engelstalige) website over de geschiedenis van de muziekdruk, van middeleeuwse manuscripten tot en met het huidige computertijdperk:

The History of Music Printing – An online museum of music printing


Nota bene zuivel

Nota bene heeft ook een andere kant: naast musicoloog is Minke Hylarides ook kaasmaakster.
Hiervoor verwijs ik u naar de website van Nota bene Zuivel


Dieterich Buxtehude Gesellschaft

The site of the International Dieterich Buxtehude Gesellschaft has a page where you can freely download scores and/or parts (made by Nota bene) of many of Buxtehude’s cantatas.

Dieterich Buxtehude Gesellschaft : downloads


Ton Koopman and The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Websites of Ton Koopman and The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

Ton Koopman

The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir


History of Music Printing

An interesting website on the history of music printing, from the manuscripts of the middle ages up to the modern practices of computer typesetting:

The History of Music Printing – An online museum of music printing


Nota bene dairy

Nota bene also has a second branche: apart from musicologist is Minke Hylarides cheese maker as well.
Please visit the de website of Nota bene Zuivel (= dairy)